انارستان قربانی

100%

ارگانیک

انارستان قربانی با بیش از ۵۰ سال فعالیت در زمینه تولید،صادرات و فرآوری انار در شهرستان ساوه که طی چند دوره در زمینه های مختلف به عنوان کشاورز نمونه و موفق مورد تقدیر و تشکر وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. و در سال ۷۸ اقدام به قطره ای نمودن باغات کرده و در سال ۷۹ در این زمینه ( آبیاری تحت فشار قطره ای) کشاورز نمونه و پیشرو شناخته شد و مورد تقدیر و تشکر قرار گرفته است. در سال ۷۸ با رویکرد به کشاورزی ارگانیک یکی از پیشروان این صنعت در زمینه انار در ایران بوده ک از سال ۸۸ با دریافت مجوز تولید محصول ارگانیک از اتحادیه اروپا شروع حرکتی جدی در زمینه کشاورزی ارگانیک گام دوم در این زمینه برداشته شد و در سال ۹۱ با راه اندازی کارگاه صنایع تبدیلی و تولید انواع فرآورده های انار موفق شده مجوز ارگانیک این فرآورده ها را نیز در سال ۹۳ دریافت کند و امروزه یکی از بزرگترین تولید کننده های انار ارگانیک در کشور به شمار می آید. یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه پرورش و تولید نهال انار از سال ۷۹ زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی و با مجوز از موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کشور است که بهترین ارقام تجاری انار ایران را انتخاب کرده و اقدام به تکثیر آن ها نموده که این ارقام عبارتند از ۱٫ملس یوسفانی ۲٫ملس ممتاز ساوه ۳٫ملس تبریزی که خصوصیات و ویژگی های این ارقام در قسمت ارقام انار می توان مشاهده کرد.